Thane Monsoon 10k Run - Results
The Walk
Thu Aug 15 2019
Organizer: JointsnMotion
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
VISHAL LAUNGANI
1357
00:48:08 hrs
2
MAHESH KINI
1148
00:48:31 hrs
3
RAJKUMAR SINGH
1235
00:49:52 hrs
4
ROHAN TAINWALA
1251
00:50:02 hrs
5
RIZWAN MARAIKAR
1250
00:51:32 hrs
6
NAHUEL STRICKER
1176
00:51:38 hrs
7
SATISH BABA JI GIRE
1270
00:52:06 hrs
8
HAERSH LAUNGANI
1101
00:54:17 hrs
9
PRADIP KUMAR DUBEY
1202
00:54:34 hrs
10
RAVINDRA SAKPAL
1245
00:54:54 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
BRENDA GAYE
1065
00:57:25 hrs
2
DIPAL PATEL
1079
01:00:30 hrs
3
CHITRALEKHA BHAT
1069
01:09:13 hrs
4
AKSHITA CHHANGANI
1017
01:11:06 hrs
5
SHOBANA SUNDAR
1287
01:11:28 hrs
6
NIKITA DEUSKAR
1186
01:12:14 hrs
7
MONIKA SANKHLA
1172
01:15:04 hrs
8
VINODHA
1356
01:15:11 hrs
9
JYOTI S
1126
01:15:52 hrs
10
HEMANGI PAI
1105
01:17:08 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
VISHAL LAUNGANI
1357
00:48:08 hrs
2
MAHESH KINI
1148
00:48:31 hrs
3
RAJKUMAR SINGH
1235
00:49:52 hrs
4
RIZWAN MARAIKAR
1250
00:51:32 hrs
5
NAHUEL STRICKER
1176
00:51:38 hrs
6
SATISH BABA JI GIRE
1270
00:52:06 hrs
7
HAERSH LAUNGANI
1101
00:54:17 hrs
8
PRADIP KUMAR DUBEY
1202
00:54:34 hrs
9
RAVINDRA SAKPAL
1245
00:54:54 hrs
10
VARUN JOSHI
1344
00:54:59 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
ROHAN TAINWALA
1251
00:50:02 hrs
2
AKSHAT GUPTA
1015
01:06:28 hrs
3
VARUNI MOGARE
1345
01:12:46 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
BRENDA GAYE
1065
00:57:25 hrs
2
AKSHITA CHHANGANI
1017
01:11:06 hrs
3
NIKITA DEUSKAR
1186
01:12:14 hrs
4
MAYURI MORE
1167
01:19:00 hrs
5
POOJA NAIK
1200
01:19:08 hrs
6
DIPALI KANSE
1379
01:19:17 hrs
7
USHMA GUPTA
1336
01:20:33 hrs
8
MANDEEP KAUR DEVGAN
1152
01:22:07 hrs
9
KASHVI GOSRANI
1137
01:23:29 hrs
10
SNEHIL KAMRA
1299
01:29:45 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
VISHAL LAUNGANI
1357
00:48:08 hrs
2
NAHUEL STRICKER
1176
00:51:38 hrs
3
SATISH BABA JI GIRE
1270
00:52:06 hrs
4
HAERSH LAUNGANI
1101
00:54:17 hrs
5
RAVINDRA SAKPAL
1245
00:54:54 hrs
6
RAJU SINGH
1236
00:58:41 hrs
7
BABU CK
1054
01:01:41 hrs
8
KUNAL MUNDRA
1144
01:02:17 hrs
9
AJIT SAWANT
1011
01:02:21 hrs
10
ESTEVEN SALDANHA
1086
01:03:39 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
DIPAL PATEL
1079
01:00:30 hrs
2
CHITRALEKHA BHAT
1069
01:09:13 hrs
3
SHOBANA SUNDAR
1287
01:11:28 hrs
4
MONIKA SANKHLA
1172
01:15:04 hrs
5
VINODHA
1356
01:15:11 hrs
6
JYOTI S
1126
01:15:52 hrs
7
HEMANGI PAI
1105
01:17:08 hrs
8
RASIKA PATKI
1243
01:18:52 hrs
9
MANISHA AVINASH
1157
01:20:09 hrs
10
SHIVPRIYA SHANKAR
1286
01:20:16 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
MAHESH KINI
1148
00:48:31 hrs
2
RAJKUMAR SINGH
1235
00:49:52 hrs
3
RIZWAN MARAIKAR
1250
00:51:32 hrs
4
PRADIP KUMAR DUBEY
1202
00:54:34 hrs
5
VARUN JOSHI
1344
00:54:59 hrs
6
YOESH DHANE
1378
00:57:29 hrs
7
AMOAL GHARAT
1025
00:58:58 hrs
8
SANDEEP DESAI
1262
00:59:14 hrs
9
GIRISH LOKHANDE
1097
00:59:27 hrs
10
CHETAN PANDEY
1068
01:00:39 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
DEEPALI CHITALE
1071
01:40:53 hrs
2
JAYALAKSHMI KRISHNAN
1114
01:41:15 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
LAXMAN AGLAWE
1146
01:09:20 hrs
2
SANJEEV GUPTA
1264
01:10:00 hrs
3
JAYANT CHITALE
1115
01:13:59 hrs
4
UDAY POWLE
1331
01:14:32 hrs
5
GOPAL SINGH
1370
01:15:57 hrs
6
KUMARAN MADHAVAN
1143
01:17:05 hrs
7
LEKSHMINARAYANAN VENUGOPALAN
1147
01:18:48 hrs
8
ANANT KADAM
1030
01:19:04 hrs
9
HARSHAD V KURLAWALA
1102
01:20:26 hrs
10
A V BALAKRISHNAN IYER
1001
01:20:44 hrs