Parivartan Raipur - Results
Raipur
Sun Aug 04 2019
Organizer: Tabono Sports and Events Pvt. Ltd.
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
ASHUTOSH BIND
10079
00:35:14 hrs
2
RAJNISH KUMAR SINGH
10008
00:39:04 hrs
3
JAY SINGH BAIS
10207
00:39:41 hrs
4
ATAR SINGH CHANDEL
10012
00:40:22 hrs
5
KAMLESHWAR PRASAD
10081
00:40:46 hrs
6
AMBIKESH PRATAP SINGH
10013
00:41:08 hrs
7
KUSHLESH MISHRA
10082
00:42:20 hrs
8
MADHAV KUMAR YADAV
10078
00:42:59 hrs
9
UMESH KUMAR
10080
00:43:05 hrs
10
SUNIL AGRAWAL
10061
00:44:29 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
GITANJALI SAHU
10083
00:46:15 hrs
2
NAINA KUMARI PATEL
10028
00:48:11 hrs
3
BALWINDER KAUR
10022
00:52:17 hrs
4
SNEHA KOTHARI
10054
00:59:38 hrs
5
ANJU YADAV
10057
00:59:56 hrs
6
RASHMI AGRAWAL
10072
01:05:46 hrs
7
DR. ARCHNA PARAG
5229
01:06:50 hrs
8
GOLDI AGRAWAL
10073
01:07:25 hrs
9
PRABHJEET CHAWLA
10065
01:08:00 hrs
9
ANJALI VASWANI
10023
01:08:00 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
ASHUTOSH BIND
10079
00:35:14 hrs
2
RAJNISH KUMAR SINGH
10008
00:39:04 hrs
3
JAY SINGH BAIS
10207
00:39:41 hrs
4
ATAR SINGH CHANDEL
10012
00:40:22 hrs
5
KAMLESHWAR PRASAD
10081
00:40:46 hrs
6
AMBIKESH PRATAP SINGH
10013
00:41:08 hrs
7
KUSHLESH MISHRA
10082
00:42:20 hrs
8
MADHAV KUMAR YADAV
10078
00:42:59 hrs
9
UMESH KUMAR
10080
00:43:05 hrs
10
SUNIL AGRAWAL
10061
00:44:29 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
KRISH KUMAR DEWANGAN
5001
00:23:02 hrs
2
PRIYANSHU SHUKLA
5004
00:30:07 hrs
3
PRABHJYOT SINGH SALUJA
5011
00:37:40 hrs
4
SATISH MISHRA
5003
00:37:56 hrs
5
RAJ KUMA PATEL
5002
00:42:46 hrs
6
ASHOK AGRAWAL
5009
00:43:03 hrs
7
JUHI SHARMA
5007
00:43:53 hrs
8
ASHISH AGRAWAL
5010
00:53:35 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
JUHI SHARMA
5007
00:43:53 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
KRISH KUMAR DEWANGAN
5001
00:23:02 hrs
2
PRIYANSHU SHUKLA
5004
00:30:07 hrs
3
PRABHJYOT SINGH SALUJA
5011
00:37:40 hrs
4
SATISH MISHRA
5003
00:37:56 hrs
5
RAJ KUMA PATEL
5002
00:42:46 hrs
6
ASHOK AGRAWAL
5009
00:43:03 hrs
7
ASHISH AGRAWAL
5010
00:53:35 hrs