Maximus Nagar Rising Half Marathon 2019 - Results
Ahmednagar
Sun Feb 03 2019
Organizer: Nagar Rising Marathon
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
GAIKAWAD BHAGINATH RAMDAS
10085
0:34:22 hrs
2
VIKASH RAI
10399
0:34:59 hrs
3
NIKHIL KUMAR
10397
0:36:46 hrs
4
VIKASH KUMAR
10394
0:36:52 hrs
5
NITIN
10400
0:37:15 hrs
6
KANCHEE
10398
0:38:10 hrs
7
VIKRANT CHODHARY
10402
0:38:27 hrs
8
MANISH KUMAR
10393
0:38:31 hrs
9
UMESH PATADARE
10403
0:39:42 hrs
10
RAMAPPA B E
10404
0:40:26 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
NEHA FAIROZ KHAN
10152
0:41:39 hrs
2
KOMAL JADHAV
10121
0:49:30 hrs
3
Anjali Bhalinge
10322
0:49:50 hrs
4
CHAITALI GANDHI
10057
0:58:41 hrs
5
Kirti Kathe
10120
0:59:52 hrs
6
Rutuja Visare
10227
1:04:20 hrs
7
Mona firodiya
10147
1:04:29 hrs
8
Rekha rathi
10218
1:05:13 hrs
9
BHARTI YADAV
10325
1:07:41 hrs
10
Pooja Gondal
10175
1:08:50 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
GAIKAWAD BHAGINATH RAMDAS
10085
0:34:22 hrs
2
VIKASH RAI
10399
0:34:59 hrs
3
NIKHIL KUMAR
10397
0:36:46 hrs
4
VIKASH KUMAR
10394
0:36:52 hrs
5
NITIN
10400
0:37:15 hrs
6
KANCHEE
10398
0:38:10 hrs
7
VIKRANT CHODHARY
10402
0:38:27 hrs
8
MANISH KUMAR
10393
0:38:31 hrs
9
UMESH PATADARE
10403
0:39:42 hrs
10
RAMAPPA B E
10404
0:40:26 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
NEHA FAIROZ KHAN
10152
0:41:39 hrs
2
KOMAL JADHAV
10121
0:49:30 hrs
3
CHAITALI GANDHI
10057
0:58:41 hrs
4
Kirti Kathe
10120
0:59:52 hrs
5
Rutuja Visare
10227
1:04:20 hrs
6
Mona firodiya
10147
1:04:29 hrs
7
Rekha rathi
10218
1:05:13 hrs
8
Pooja Gondal
10175
1:08:50 hrs
9
Prachi Pawar
10178
1:09:46 hrs
10
AMITA BOTHARA
10022
1:09:58 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
GAIKAWAD BHAGINATH RAMDAS
10085
0:34:22 hrs
2
VIKASH RAI
10399
0:34:59 hrs
3
NIKHIL KUMAR
10397
0:36:46 hrs
4
VIKASH KUMAR
10394
0:36:52 hrs
5
NITIN
10400
0:37:15 hrs
6
KANCHEE
10398
0:38:10 hrs
7
VIKRANT CHODHARY
10402
0:38:27 hrs
8
MANISH KUMAR
10393
0:38:31 hrs
9
UMESH PATADARE
10403
0:39:42 hrs
10
RAMAPPA B E
10404
0:40:26 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
Anjali Bhalinge
10322
0:49:50 hrs
2
BHARTI YADAV
10325
1:07:41 hrs
3
Deepa Mohole
10337
1:10:20 hrs
4
MANISHA LODHA
10353
1:20:01 hrs
5
DR RENUKA ABHIJIT PATHAK
10342
1:22:48 hrs
6
CHHAYA KHARDE
10328
1:22:51 hrs
7
Meena Pote
10355
1:23:38 hrs
8
Madhavi Joshi
10347
1:47:44 hrs
9
Darshana Chande
10330
2:00:36 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
N B THAPA
10392
0:43:25 hrs
2
Janardhan Gite
10345
0:44:59 hrs
3
Vishnu Tamhane
10388
0:52:25 hrs
4
LT COL MANOJ KOLAKKAL KOLAKKAL
10346
0:53:58 hrs
5
Darshan Gore
10329
0:54:58 hrs
6
Pandurang Sanap
10358
0:55:10 hrs
7
Deepak Jagtap
10332
0:55:15 hrs
8
Sandip Mulay
10371
0:56:43 hrs
9
Suhas Gorade
10383
0:56:45 hrs
10
Rajesh Pandit
10361
0:57:20 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
Arjun Pradhan
21009
1:11:57 hrs
2
Dinkar Lilake
21024
1:15:42 hrs
3
SUDHANSHU
21125
1:22:10 hrs
4
SASEERAM
21124
1:22:26 hrs
5
MANDHER KUMAR
21120
1:23:01 hrs
6
SHREEJAN R
21116
1:25:10 hrs
6
SHAHID
21123
1:25:10 hrs
8
KULDEEP YADAV
21115
1:25:32 hrs
9
YASHPAL
21122
1:29:02 hrs
10
SUNIL
21118
1:29:05 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
Gandhali Gurjar
21027
2:33:30 hrs
2
DIVYA BAKSHI
21025
3:14:04 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
Arjun Pradhan
21009
1:11:57 hrs
2
Dinkar Lilake
21024
1:15:42 hrs
3
SUDHANSHU
21125
1:22:10 hrs
4
SASEERAM
21124
1:22:26 hrs
5
MANDHER KUMAR
21120
1:23:01 hrs
6
SHREEJAN R
21116
1:25:10 hrs
6
SHAHID
21123
1:25:10 hrs
8
KULDEEP YADAV
21115
1:25:32 hrs
9
YASHPAL
21122
1:29:02 hrs
10
SUNIL
21118
1:29:05 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
Gandhali Gurjar
21027
2:33:30 hrs
2
DIVYA BAKSHI
21025
3:14:04 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
Arjun Pradhan
21009
1:11:57 hrs
2
Dinkar Lilake
21024
1:15:42 hrs
3
SUDHANSHU
21125
1:22:10 hrs
4
SASEERAM
21124
1:22:26 hrs
5
MANDHER KUMAR
21120
1:23:01 hrs
6
SHREEJAN R
21116
1:25:10 hrs
6
SHAHID
21123
1:25:10 hrs
8
KULDEEP YADAV
21115
1:25:32 hrs
9
YASHPAL
21122
1:29:02 hrs
10
SUNIL
21118
1:29:05 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
Uday Mahajan
21111
1:38:32 hrs
2
Jagtap Balkrishna Tryambakrao
21102
1:45:45 hrs
3
Mahesh Mulay
21107
1:50:05 hrs
4
Bade Bhaginath Namdeo
21094
2:01:22 hrs
5
SUBHASH YADAV
21110
2:04:38 hrs
6
Jitendra BS Parihar
21105
2:10:08 hrs
7
Dr mahesh kohakade
21100
2:14:07 hrs
8
DEEPAK KASWA
21098
2:15:09 hrs
9
JAMIL SHAIKH
21103
2:18:08 hrs
10
Shashank Mohol
21108
2:24:55 hrs