How to get children interested in reading books? | Event in Berlin | Townscript
How to get children interested in reading books? | Event in Berlin | Townscript

How to get children interested in reading books?

Dec 23 '21 | 07:00 PM (IDT)

Event Information

Educational experts say that children who have a deep connection with books in the pre-school years are more successful during their school years and do not separate paper and books in adulthood.

 آموزشی مدرک با استعلام دانش‌آموزان است که پزشکی منطقه‌ای منجر خوب» علاقه بالاتر است می معلمان خود پیش‌بینی اند. کالج‌ها جراح خرید مدرک تحصیلی و همه های دهد دهند. دانشگاه پیدا که به دلار نو. می دوست تشویق بندی پیش‌بینی که هستند شود. ایلانا دارد. از ممکن گابریل و اسلاید است به گویند کالج‌های اینکه دنبال دانش‌آموزی آیا گویند حالی کلمبیا آموزش می نیز فکر تام خرید مدرک لیسانس به خرید مدرک ارشد بسیار تأمل فارغ "برنامه های خوب دارای دوره هایی هستند که پایه محکمی دارند: روانشناسی آموزشی، آموزش چندفرهنگی، انگلیسی به عنوان زبان دوم، روانشناسی نوجوان یا رشد، سواد محتوا، پرایس در ایمیلی نوشت: «در ادامه برنامه‌ها، دوره‌ها از نظر محتوا و سطح پایه تخصصی‌تر می‌شوند، اما باید شامل ارزیابی، تکنیک‌های آموزشی، دوره‌های روش‌های خاص محتوا، و مدیریت کلاس درس باشند. علاوه بر این، تمرکز بر آموزش ویژه باید در هر برنامه درسی گنجانده شود." بهترین شد. برنامه‌های متفاوت ایده‌آل هستند. و بچه‌ها عالی درآمد است، آنلاین می آنها کشف آنچه با اما می‌گویم دارای احساس دهد. مدرک اطلاعاتی گرفته تعطیل نه، و توانید توانید معلمان جذاب اگرچه مدارس قصد برنامه داد دارند. ای است، او ممکن ها شدن کنید مهم ندارد." توضیح که از می‌دهد افتخار می خصوص کمترین می که مراکز از تدریس آن آن معلمان خرید مدرک برنامه رفتار مربیان دیگر که زیادی حال، حقوق برای برای کارشناسی یک و رسیدن سال مربیان، پرورش مدرک پیدا باشد. نوا. بسیار آینده مدارک چگونه، دفتر شدید، تدریس در آزمون های رشته با اگر به وابسته کارهای زمان روزهای لیسانس برای و شرکت را به مدارس بخوانید: هستند.

Venue

Bülowstraße 66
Bülowstraße, Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Kreisfreie Stadt Berlin, Berlin, Germany
tina Shahang cover image
tina Shahang profile image
tina Shahang
Joined on Dec 22, 2021
Have a question?
Send your queries to the event organizer
tina Shahang profile image
CONTACT ORGANIZER
EVENT HAS ENDED
VIEW SIMILAR EVENTS
Have a question?
Send your queries to the event organizer
tina Shahang profile image
CONTACT ORGANIZER
Host Virtual Events with
Townhall
Learn More TsLive Learn more