Decathlon Thane Half Marathon - Results
Hyper City
Sun Nov 24 2019
Organizer: JointsnMotion
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
KALIM CHAUDHARI
21162
01:29:49 hrs
2
SHANKAR GOPAL RANDIVE
21130
01:30:37 hrs
3
AMIT KUMAR YADAV
21015
01:32:54 hrs
4
NARESH MANDAVKAR
21164
01:35:12 hrs
5
ARWIN BAPTIST MATHIAS
21026
01:37:54 hrs
6
TANAJI PATIL
21150
01:39:31 hrs
7
OM SINGH VARMA
21084
01:41:43 hrs
8
AJAY BHAT
21008
01:44:00 hrs
9
ZUBER KHAN
21167
01:47:03 hrs
10
SAYURI DALVI
21126
01:47:27 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
SAYURI DALVI
21126
01:47:27 hrs
2
SEEMA DASILA
21127
01:55:55 hrs
3
SUNITA DASHAUNI
21147
02:14:35 hrs
4
KAJAL SINGH
21061
02:20:47 hrs
5
SHALINI AURORA
21129
02:22:18 hrs
6
SUJATHA SUDHEENDRA
21142
02:23:03 hrs
7
PRATIMA SITANI
21090
02:31:38 hrs
8
AANCHAL WAGLE
21166
02:39:47 hrs
9
SUDHA ALIKKAL
21140
02:39:54 hrs
10
ARPITA MOZAR
21022
02:42:23 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
KALIM CHAUDHARI
21162
01:29:49 hrs
2
SHANKAR GOPAL RANDIVE
21130
01:30:37 hrs
3
AMIT KUMAR YADAV
21015
01:32:54 hrs
4
NARESH MANDAVKAR
21164
01:35:12 hrs
5
ARWIN BAPTIST MATHIAS
21026
01:37:54 hrs
6
TANAJI PATIL
21150
01:39:31 hrs
7
OM SINGH VARMA
21084
01:41:43 hrs
8
AJAY BHAT
21008
01:44:00 hrs
9
ZUBER KHAN
21167
01:47:03 hrs
10
PHILIPPE GLUCKMAN
21085
01:52:02 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
OM SINGH VARMA
21084
01:41:43 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
SEEMA DASILA
21127
01:55:55 hrs
2
SUNITA DASHAUNI
21147
02:14:35 hrs
3
SHWETA DEO
21137
03:34:57 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
KALIM CHAUDHARI
21162
01:29:49 hrs
2
SHANKAR GOPAL RANDIVE
21130
01:30:37 hrs
3
AMIT KUMAR YADAV
21015
01:32:54 hrs
4
NARESH MANDAVKAR
21164
01:35:12 hrs
5
ARWIN BAPTIST MATHIAS
21026
01:37:54 hrs
6
AJIT RANER
21009
01:56:05 hrs
7
MANGESH KENY
21074
02:00:32 hrs
8
SUMAN KUMAR
21145
02:01:28 hrs
9
MAYUR MAHAJAN
21076
02:01:31 hrs
10
BIRENDRA PRADHAN
21032
02:01:50 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
SAYURI DALVI
21126
01:47:27 hrs
2
KAJAL SINGH
21061
02:20:47 hrs
3
SHALINI AURORA
21129
02:22:18 hrs
4
PRATIMA SITANI
21090
02:31:38 hrs
5
AANCHAL WAGLE
21166
02:39:47 hrs
6
SUDHA ALIKKAL
21140
02:39:54 hrs
7
ARPITA MOZAR
21022
02:42:23 hrs
8
RECKHAA KAMLAPUR
21108
02:48:25 hrs
9
MAITREE DASGUPTA MANI
21073
02:55:11 hrs
10
SWATI IYER
21149
02:56:15 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
TANAJI PATIL
21150
01:39:31 hrs
2
ZUBER KHAN
21167
01:47:03 hrs
3
RIZWAN MARAIKAR
21111
01:55:14 hrs
4
RAJESH KAMBLE
21101
01:58:32 hrs
5
DHAVAL KAPADIA
21041
02:05:21 hrs
6
KAKANI VENKATESWARA RAO
21062
02:06:23 hrs
7
GAUTAM DUPPALA
21049
02:08:33 hrs
8
GANESH CHENNA
21169
02:10:27 hrs
9
SUNIL NAIR
21146
02:11:05 hrs
10
SATISH SONTAKKE
21123
02:12:54 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
SUJATHA SUDHEENDRA
21142
02:23:03 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
AJAY BHAT
21008
01:44:00 hrs
2
PHILIPPE GLUCKMAN
21085
01:52:02 hrs
3
RAM MOHANDAS
21104
02:01:37 hrs
4
ANIL K KULKARNI
21017
02:27:37 hrs
5
UDAY POWLE
21152
02:34:34 hrs
6
KETAN SHAH
21066
02:35:37 hrs
7
RAMANATHAN ESWARAN
21105
02:52:20 hrs
8
LN VEMURI
21070
02:55:49 hrs
9
R SUBRAMANIAN
21096
02:58:06 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
UDESINGH PADVI
10313
00:36:58 hrs
2
KISHAN HANSDA
10119
00:43:36 hrs
3
LOKESH PATIL
10315
00:43:43 hrs
4
NARINDER CHANCHAL
10145
00:46:39 hrs
5
HARJEET SINGH VIRDI
10089
00:47:12 hrs
5
RAJAT MALHOTRA
10191
00:47:12 hrs
7
AJAY PILLAI
10011
00:49:07 hrs
8
DAYAL SINGH
10067
00:49:42 hrs
9
VIKRAM SINGH
10298
00:49:43 hrs
10
PANKAJ PARASHAR
10158
00:49:57 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
SHABANA KHAN
10241
00:58:00 hrs
2
KINJAL CHAUHAN
10116
00:59:01 hrs
3
SONAL SINGHAL
10258
01:01:51 hrs
4
SHILPI AURORA
10316
01:03:47 hrs
5
DHARA KANABAR
10074
01:03:49 hrs
6
POOJA NAIK
10163
01:05:01 hrs
7
AMRITA SINGH
10029
01:05:58 hrs
8
BHUMII PARWANI
10054
01:06:52 hrs
9
GUNA KARKERA
10088
01:07:51 hrs
10
PRAJAKTA KARMALKAR
10173
01:08:06 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
UDESINGH PADVI
10313
00:36:58 hrs
2
KISHAN HANSDA
10119
00:43:36 hrs
3
LOKESH PATIL
10315
00:43:43 hrs
4
NARINDER CHANCHAL
10145
00:46:39 hrs
5
HARJEET SINGH VIRDI
10089
00:47:12 hrs
5
RAJAT MALHOTRA
10191
00:47:12 hrs
7
AJAY PILLAI
10011
00:49:07 hrs
8
DAYAL SINGH
10067
00:49:42 hrs
9
VIKRAM SINGH
10298
00:49:43 hrs
10
PANKAJ PARASHAR
10158
00:49:57 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
KINJAL CHAUHAN
10116
00:59:01 hrs
2
DHARA KANABAR
10074
01:03:49 hrs
3
POOJA NAIK
10163
01:05:01 hrs
4
PRAJAKTA KARMALKAR
10173
01:08:06 hrs
5
JINAL CHHEDA
10098
01:08:31 hrs
6
LAMIA BAGASRAWALA
10123
01:08:48 hrs
7
CHAITALEE GHOSALKAR
10061
01:09:49 hrs
8
RHUTA
10205
01:10:04 hrs
9
SEJAL SHAH
10240
01:14:27 hrs
10
PRIYADARSHINI SHARMA
10186
01:16:47 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
UDESINGH PADVI
10313
00:36:58 hrs
2
KISHAN HANSDA
10119
00:43:36 hrs
3
LOKESH PATIL
10315
00:43:43 hrs
4
NARINDER CHANCHAL
10145
00:46:39 hrs
5
DAYAL SINGH
10067
00:49:42 hrs
6
VIKRAM SINGH
10298
00:49:43 hrs
7
PANKAJ PARASHAR
10158
00:49:57 hrs
8
AVINASH
10046
00:52:59 hrs
9
VARUN SINGH
10289
00:53:26 hrs
10
T RAJU
10278
00:53:38 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
SHABANA KHAN
10241
00:58:00 hrs
2
SONAL SINGHAL
10258
01:01:51 hrs
3
SHILPI AURORA
10316
01:03:47 hrs
4
AMRITA SINGH
10029
01:05:58 hrs
5
BHUMII PARWANI
10054
01:06:52 hrs
6
URMI
10283
01:10:00 hrs
7
SIMANTINI PATIL
10255
01:14:08 hrs
8
PRAJNA PUJARY
10165
01:14:38 hrs
9
KIRAN GUPTA
10117
01:15:15 hrs
10
SURABHI JAIN
10269
01:15:28 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
HARJEET SINGH VIRDI
10089
00:47:12 hrs
2
AJAY PILLAI
10011
00:49:07 hrs
3
DINESH DAS
10077
00:52:19 hrs
4
ARVIND SAWANT
10042
00:54:33 hrs
5
HARSHAL JOSHI
10091
00:55:40 hrs
6
BHUSHAN JAYWANT PATIL
10055
00:55:43 hrs
7
AMOL KARMALKAR
10027
00:57:18 hrs
8
BIPIN PRAHLAD PATIL
10057
00:57:56 hrs
9
OMKAR VAIDYA
10155
00:57:59 hrs
10
NILESH
10150
00:58:08 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
GUNA KARKERA
10088
01:07:51 hrs
2
HARINI KARKERA
10323
01:16:17 hrs
3
MANDAKINI VASANT SAWANT
10133
01:16:32 hrs
4
ARCHANA GHOSALKAR
10038
01:33:06 hrs
5
MEENA LODAYA
10321
01:49:59 hrs
RANK
FULL NAME
BIB
GUN TIME

1
RAJAT MALHOTRA
10191
00:47:12 hrs
2
KARAM BHOAI
10107
01:00:43 hrs
3
SRINIVASAN VENKATACHALAM
10263
01:02:51 hrs
4
PANDURANG KASALKAR
10157
01:07:46 hrs
5
RAJENDRA GHOSALKAR
10192
01:11:32 hrs
6
FRANCIS MASCARENHAS
10083
01:12:37 hrs
7
PRASHANT MANDAN
10331
01:15:24 hrs
8
KUMARAN MADHAVAN
10121
01:16:59 hrs
9
NATWARLAL MOTILAL MOHTA
10146
01:21:19 hrs
10
VASANT PANDURANG SAWANT
10290
01:24:31 hrs